Józefa Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock
22 779 23 73
hufiec@otwock.zhp.pl

1916 – Początku skautingu w Otwocku

W kwietniu 1916 roku ksiądz Kruger zawiązuje pierwszą drużynę skautową w Otwocku. Do szefa Wydziału Prowincjalnego Naczelnej Komendy Skautowej Okręgu II A Warszawa Prowincja Piotra Olewińskiego dociera list datowany na 11 lipca 1916 roku w sprawie tej drużyny. Autorem listu jest Stefan Kapuściński (nazwisko jest napisane nieczytelnie), który miał zorganizować skauting w Otwocku i przygotować instruktorów.

Następna informacja o harcerstwie w Otwocku pochodzi z 1926 roku. Nie wiemy jak w tym okresie rozwiajało się harcerstwo na terenie Otwocka.

Informacja pochodzi z pracy magisterskiej Magdaleny Malesa (Warszawa 2007 r.). List znajduje się w Archiwum Akt Nowych, Archiwum Związku Harcerstwa Polskiego 1913 – 1939, sygn. 64, k. 71.