Józefa Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock
22 779 23 73
hufiec@otwock.zhp.pl

1924 – Pierwszy Narodowy Zlot Harcerek w Świdrze

Pierwszy Zlot odbył się w okolicach Warszawy w dniach 3-9 lipca 1924 roku. Harcerki obozowały w Świdrze nad rzeką o tej samej nazwie, a harcerze w Siekierkach. Zlot harcerek liczył 809 harcerek, 44 instruktorek i 25 skautek z Łotwy. Harcerzy było 3.533, instruktorów – 152, a skautów zagranicznych – 67.

Komendantką zlotu była Helena Sakowiczówna, a komendantką obozu Olga Drahonowska-Małkowska.

Druhna Zofia Kasprzycka, która była kwatermistrzynią zlotu harcerek, tak wspomina:

Zapał, pomoc dobrych ludzi wystarczyły, aby 800 uczestniczek miało na czas słomę, dowóz mleka, ziemniaków, jarzyny. […] Chlubą i wyczynem zlotu był most linowy zbudowany przez rzekę Świder. […] Most był solidny, nawet Prezydent Wojciechowski, który zlot wizytował, nie bał się przezeń przejść.