Józefa Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock
22 779 23 73
hufiec@otwock.zhp.pl

1939 – Czas wojny i okupacji

Wszystkie informacje jakie na temat losów otwockiego harcerstwa w czasie wojny zostały zebrane i zaprezentowane na stronie www.rojsosny.otwock.zhp.pl.