Józefa Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock
22 779 23 73
hufiec@otwock.zhp.pl

1956 – Odrodzenie otwockiego Hufca ZHP

“Jedną ze zmian, która dokonała się w społeczności szkolnej po 1956 roku, był zanik ZMP i odrodzenie się harcerstwa. Zmiany te były odbiciem ogólniejszych przeobrażeń zachodzących w  mieście i w całym kraju.  W grudniu 1956 roku  odtworzony został otwocki hufiec ZHP . W szkole rozpoczęły działalność dwie drużyny. Opieką nad nimi sprawowali  Jadwiga  Rubczak  oraz Józef Barański. Drużyna  żeńska  zorganizowała sklepik szkolny, a drużyna męska  m.in.  uczestniczyła w dyżurach na dworcu  Warszawa Wschodnia – w punkcie pomocy dla repatriantów (czyli Polaków, którzy mogli wyjechać z ZSRR). Zbiorki  harcerskie odbywały się w stołówce lub w jednej izb  lekcyjnych.” 

Ze strony: http://www.lootwock.pl/historia.html