Józefa Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock
22 779 23 73
hufiec@otwock.zhp.pl

1957 – pierwsze Przyrzeczenie

19 maja 1957 roku na biwaku w Celestynowie odbywa się pierwsze, uroczyste Przyrzeczenie Harcerskie. Przyrzeczenie odebrał ksiądz harcmistrz Wincenty Malinowski, proboszcz z Józefowa.

W 1957 roku zorganizowany zostaje pierwszy obóz hufca ZHP Otwock w Górze Puławskiej.

W październiku nowym Komendantem Hufca zostaje dh phm Antoni Rudnicki.

Hm Jerzy Kudlicki: Otwockie harcerstwo przed trzydziestu laty. w: Towarzystwo Przyjaciół Otwocka, Nr 3. 1988 r.
Rok 1957
„Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca ZHP w Otwocku”.Większa od innych, zielona tablica na budynku przy ul. Armii Radzieckiej 13, mały pokoik na parterze, a w nim komendant, harcmistrz Tadeusz Idzikowski, harcerz od lat dwudziestych. Phm. inż. Marian Hassa – kierownik referatu drużyn miejskich, phm. Antoni Baszkiewicz – namiestnik zuchowy, drużynowy po próbie (d. p. p.)- Adam Strzembosz, sekretarz komendy dh-na Sabina Wysokińska, była komendantka Organizacji Harcerskiej Polski Ludowej, to tylko niektórzy, z którymi spotykaliśmy się w codziennej pracy. Ówcześni drużynowi, to m. in. phm. Jerzy Furdal w Celestynowie, phm. Witold Czostkiewicz, założyciel 12 Karczewskiej Drużyny im. Jerzego Zborowskiego, „Jeremiego”, były żołnierz „Parasola”, d. p. p Adam Piesio, historyk sztuki – drużynowy 13 Otwockiej Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Otwocku, instruktor komendy, phm. Zenon Węgrowicz, były żołnierz AK, d. p. p. Adam Strzembosz, drużynowy 2 Józefowskiej Drużyny Starszoharcerskiej, phm. Antoni Fedorowicz, drużynowy 9 Drużyny Harcerskiej im. Jerzego Iwanow-Szajnowicza przy Liceum Ogólnokształcącym w Otwocku. Pierwszy kurs funkcyjnych odbył się wiosną 1957 roku w lokalu Szkoły Podstawowej w Józefowie. Wykładowcy, to wspomniany już Adam Strzembosz – młody prawnik, dh Baszkiewicz i phm. inż. Rumiński z Józefowa. Adepci kursu rekrutują się głównie z Józefowa, z 2 JDSH. Są nimi późniejsi drużynowi: Waldemar Deka, Elżbieta Król, Jadwiga Siwek, Zbigniew Turowicz, Jerzy Kudlicki, Zofia Mont, Zenon Gumienny, Andrzej Modzelewski, Michał Świda, Antoni Scholenberger. 

19.V.1957 roku w Celestynowie ma miejsce pierwsze uroczyste Przyrzeczenie. Obok dwunastolatków stają studenci. W ognisku bierze udział dh Tomasz Strzembosz recytujący m. in. tym, którzy odeszli na Wieczną Wartę – harcerzom słynnej Pomarańczarni – 23 WDH. Przyrzeczenie odbiera ksiądz harcmistrz Wincenty Malinowski z Józefowa. Niezapomniany to dzień.W lipcu 1957 roku Komenda Chorągwi Mazowieckiej ZHP organizuje kurs drużynowych w Muszakach k/Niedzicy. Hufiec Otwock ma własny zastęp, z zastępowym, d. p. p. Adamem Strzemboszem. Komendantem jest phm. Marian Hassa. Spotykamy tu wielu znajomych z józefowskiego kursu, a także sporą grupę środowiska Sulejówek z Markiem Kołnierzakiem i Krzysztofem Strykierem. Dziewczęta obozują po drugiej stronie jeziora. Co najmniej trzy późniejsze małżeństwa instruktorskie skojarzone zostały na tym obozie. Wspaniała kadra, a więc wymienieni wyżej z oboźnym Zbigniewem Szrotem, komendantem zgrupowania hm. Gustawem Studzińskim i wizytującą obozy Zgrupowania, komendantką Chorągwi Mazowieckiej hm. Marią Trojanowską, to sylwetki ludzi godnych naśladowania. 

Pierwszy obóz Hufca w Puławskiej Górze – sierpień 1957 roku. Komendant hm. Tadeusz Idzikowski, oboźny phm. Zenon Węgrowicz, kwatermistrz Janusz Potażycki, drużynowi Janusz Idzikowski i Jerzy Kudlicki. Funkcyjni, to m. in. Marek Jaroszewski, Waldemar Deka, Tadeusz Urbaniak, Krzysztof Piontek. Malowniczo położone uroczysko „Czuwajów” w Puławskiej Górze nad Wisłą widziało już wiele obozów harcerskich. Ten był pierwszym po wieloletniej przerwie. Niedzielne wycieczki do Puław, zwiedzanie parku, przyjaźń harcerzy ze Zbyszkiem Namysłowskim wygrywającym „Świętych” na plastikowym saksofonie z kiosku „Ruchu” i wspaniała atmosfera. Codzienne koncerty akordeonowe komendanta, niezapomniane ogniska dla ludności (przychodzili nawet z Puław), trwałe młodzieńcze przyjaźnie. Po prostu obóz harcerski. Warto zaznaczyć, że męski. Harcerki obozowały z hufcem Pionki po drugiej stronie Puław.

Obozy, których celem było szkolenie zastępowych i przybocznych, zdały egzamin. Od września rusza praca wielu drużyn w całym powiecie. Poza kontynuującymi pracę środowiskami byłej Organizacji Harcerskiej, której przewodnicy w większości działali nadal, zaczęły powstawać nowe drużyny. Zostaje utworzona m. in. 15 Otwocka Drużyna Harcerska im. Piotra Pomiana przy Szkole Podstawowej nr 6 w Świdrze,14 ODH im. Alka Dawidowskiego w Szkole Podstawowej nr 5 w Świdrze, 18 Józefowska Drużyna Harcerek im. Emilii Plater oraz 19 JDH im. Andrzeja Romockiego „Morro”. 

Wspominając pierwsze miesiące odradzającego się Hufca nie sposób pominąć milczeniem drużyn „Nieprzetartego Szlaku” obejmujących dzieci i młodzież w jakże licznych w Otwocku sanatoriach, domach dziecka, szkołach i zakładach specjalnych.Harcerstwo dotarło do leżących pacjentów Wioski Szwajcarskiej przy ul. Reymonta, sanatoriów im. J. Marchlewskiego, H. Sawickiej, Dziecięcego Ośrodka Sanatoryjno – Prewentoryjnego w Świdrze, Zakładu Dzieci Głuchoniemych w Śródborowie. Uroki życia harcerskiego nieśli tam tacy instruktorzy, jak Helena Krzewicka, Elżbieta Omieciuch, Władysław Knoche, Emilia Bogacka, Czesław Wojtokas, Maria Kazuk- Gołota. 

Koniec roku przynosi zmianę na stanowisku komendanta Hufca. Wybranym zostaje phm.  Antoni Rudnicki, znany adwokat. Powstaje coraz więcej drużyn, m. in. 38 ODH im. Księcia Józefa Poniatowskiego przy Szkole Podstawowej nr 3, z drużynowym Józefem Bakiem, znanym później wieloletnim kwatermistrzem Hufca, wielu obozów i zimowisk.

Dopisano: Komisja Historyczna Hufca ZHP Otwock, luty 2020