Józefa Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock
22 779 23 73
hufiec@otwock.zhp.pl

2014 – Pamięci hm. Mariana Mirkowskiego

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Rozłąka z bliskimi jest naszym losem, a spotkanie z nimi naszą nadzieją…”

Dh. hm Marian Mirkowski przybył na teren Otwocka z byłego powiatu grójeckiego w latach 60. Po ukończeniu Studium Nauczycielskiego, podjął pracę w Szkole Podstawowej nr 2 w Otwocku i tam został drużynowym.

Był komendantem Hufca w okresie od marca 1969 r. do września 1970 r. Pracę etatową w harcerstwie przerwał w skutek powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, po odbyciu której został żołnierzem zawodowym w jednostce lotniczej na Bemowie. Pozostał jednak w stałym kontakcie ze swoim hufcem i pełnił wiele funkcji statutowych, m.in. w komisji rewizyjnej, komisji kształcenia, komisji stopni instruktorskich, komisji historycznej.

Organizował wiele obozów harcerskich i był doskonałym oboźnym zgrupowania obozów w Przerwankach i zimowisk kształceniowych.

Odznaczony Krzyżem za Zasługi dla ZHP. Wychował wielu instruktorów harcerskich, podkreślał znaczenie ciągu wychowawczego w pracy harcerskiej. Pomimo, że mieszkał na Bemowie, uczestniczył we wszystkich spotkaniach instruktorskich, imprezach hufca Otwock, spotkaniach komisji i zespołów, których był członkiem.  

Pogrzeb Druha Mariana odbył się 9 maja 2014 r.