Józefa Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock
22 779 23 73
hufiec@otwock.zhp.pl

Instruktorzy – Setniewski Sylwester

Komendant Hufca ZHP Otwock w latach 1961 – 1969.

Setnikowski Sylwester

Setnikowski SylwesterDobry organizator, któremu nie brakowało pomysłów, ani siły do pracy zarówno z instruktorami, jak i młodymi harcerzami. O jego talencie do organizacji, poza wieloletnią służbą w komendzie hufca, świadczyć może wiele wyjazdów dla instruktorów z hufca na szkolenia w takie miejsca jak: Zakopane – 1961 r., Budapeszt – styczeń 1965 r., ZSRR (Lwów) – czerwiec 1965 r., czy Jantar – sierpień 1965 r. Poza tym, harcerze z Otwocka w tamtym okresie niemalże co roku jeździli na zimowiska i harcerskie akcje letnie organizowane przez komendę hufca: Karpacz – 1962 r. (zimowisko), Polany k. Krynicy – 1962 r. (HAL), Jelenia Góra – 1963/64 r. (zimowisko), Jantar – 1964 r. (HAL), Jantar – 1965 r. (HAL).

Podczas urzędowania harcmistrza Setnikowskiego nawiązał się kontakt pomiędzy otwockimi a czechosłowackimi, lwowskimi i węgierskimi instruktorami, a dzięki temu, owocna wymiana doświadczeń. W dniach 3 – 5 kwietnia 1964 r. miał miejsce III walny zjazd ZHP na którym ustalono między innymi nową wersję przyrzeczenia i prawa harcerskiego. Zachowała się książeczka wyborcza z tamtego zjazdu, na której widnieje imię i nazwisko: “Sylwester Setnikowski, mandat nr 58”. Jest to jedna z niewielu pamiątek jakimi dysponujemy należąca bezpośrednio do druha komendanta.

Bez wątpienia druh Setnikowski miał dobry kontakt z młodzieżą. Nie udało nam się znaleźć jego zdjęć indywidualnych, bo na wszystkich stoi w grupie uśmiechniętych młodych osób. Z obozu w Jantarze zachowało się zdjęcie, na którym zobaczyć można dorosłego mężczyznę, podskakującego razem z tłumem dzieci, przed totemem obozowym, a pod zdjęciem tytuł – “odsłonięcie Światowida” i opis: „Wszyscy wznoszą okrzyki i podskakują, ale najbardziej dh. Setnikowski”. Jest to bardzo miły dowód na to, że był to pogodny instruktor, który nie tylko czuwał nad organizacją, ale też chętnie się bawił z harcerzami.

W dniu 8 lutego 1965 r. odbyły się po raz pierwszy wybory do Rad Hufca w historii naszego hufca. Był to bardzo ważny dzień w życiu naszej organizacji. Konferencja oceniła dotychczasową pracę harcerstwa i instruktorów oraz wytyczyła program działania na najbliższe lata. 8 maja 1965 r. druh komendant udał się na Krajowy Zlot ZHP we Wrocławiu jako reprezentacja Hufca Otwock.

Sylwester Setnikowski zmarł 17 sierpnia 2010 roku w wieku 76 lat.