Józefa Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock
22 779 23 73
hufiec@otwock.zhp.pl

Instruktorzy – Broda Krzysztof

Druh phm. Krzysztof Broda urodził się w Małopolsce w lutym 1957 roku. Do szkoły podstawowej chodził już w Otwocku (obecnie są to mury gimnazjum), następnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. K.I. Gałczyńskiego – jak wspomina „wspaniały budynek”. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie studiował pedagogikę specjalną na studiach podyplomowych. Obecnie ma żonę, córkę która mieszka w Otwocku i 2-letniego wnuka.

Jako młody harcerz uczęszczał do 40 DHS. Jak mówi, w ZHP pełnił wszystkie funkcje od zastępowego do kierownika wydziału Nieprzetartego Szlaku w Głównej Kwaterze.

W latach 1992 – 1993 pełnił funkcję komendanta Hufca ZHP Otwock, wcześniej będąc zastępcą komendanta. Za czasów jego kadencji w hufcu działało wiele organów m.in. Referat zuchowy, Referat harcerski, starszoharcerski, Poczta Harcerska, Klub Radiotelegrafistów – Radiostacja „Pająk” która obsługiwała obozy. To właśnie akcja letnia była największym przedsięwzięciem organizowanym wówczas w hufcu. Jak mówi druh Broda, było to ogromne wydarzenie, liczące kilkanaście turnusów. Według sprawozdania komendy hufca, w 1993 roku Harcerska Akcja Letnia liczyła 230 harcerzy, 13 zuchów oraz 68 osób niezrzeszonych. Zorganizowano 7 obozów harcerskich, w tym 1 dla dzieci specjalnej troski, 2 obozy specjalistyczne i 1 kolonię zuchową. W tym samym roku odbyła się również akcja zimowa, która miała charakter szkoleniowy dla funkcyjnych hufca. W akcji „Kuźnia”, która odbyła się w Wiązownie uczestniczyło 58 drużynowych i harcerzy starszych. Jak przyznaje były komendant, w hufcu w tych czasach były prowadzone liczne szkolenia oraz przyznawano wiele stopni harcerskich, działały zespoły odpowiedzialne za przyznawanie stopni w zależności od pionu.

Za czasów druha Brody hufiec liczył 348 członków zrzeszonych w 26 jednostkach. Działał wtedy jeden szczep. Liczebność hufca druh przywołuje we wspomnieniach: „Jak stanęli na apelu na Święto Hufca to było na czym zawiesić oko.

Jako kierownik wydziału Nieprzetartego Szlaku w Chorągwi (pełnił tę funkcję około 5 lat), druh Krzysztof Broda organizował liczne zloty drużyn chorągwianych, szkolenia kadry ludzi którzy mieli pracować z niepełnosprawnymi dziećmi.

Dla druha Brody najważniejszym osiągnięciem harcerskim, z którego do tej pory jest dumny, był Ogólnopolski Program Harcerzy Niepełnosprawnych dla drużyn całego Związku. Program został uznany za doskonałe rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych. Na Światowym Zlocie Związku Harcerstwa Polskiego w Gnieźnie w 2000r. w miejscu programowym „Odkrywcy Nieznanego Świata” dzięki niemu i jego zespołowi powstała wyspa, na której wytyczone zostały ścieżki dla zuchów, harcerzy i harcerzy starszych, z zadaniami, które miały za cel przybliżyć dzieciom i młodzieży świat ludzi niepełnosprawnych.

Na pytanie „Co chciałby druh przekazać dzisiejszym harcerzom?” odpowiada: „Ponieważ ten świat jest dzisiaj przedziwny, żeby za wszelką cenę dbali o tradycję i metodę harcerską. Należy pamiętać o korzeniach, o tym co działo się wcześniej, o tym jak harcerstwo było budowane i na czym się opierało. Należy rozwijać te umiejętności, bo są niezwykle przydatne w życiu.

Druh Krzysztof Broda pracuje dziś jako nauczyciel w szkołach specjalnych i do tej pory używa metody harcerskiej w pracy z dziećmi.