Józefa Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock
22 779 23 73
hufiec@otwock.zhp.pl

Instruktorzy – Bugaj Zbigniew

hm. Zbigniew Bugaj – Był komendantem Hufca ZHP Otwock od 15 marca 1985 roku do 11 listopada 1988 roku.

Lata w których był na stanowisku komendanta Hufca ZHP Otwock były jednymi z najdynamiczniejszych jeżeli chodzi o rozwój działalności Hufca. Wtedy rozpoczęto budowę naszej bazy obozowej w Przerwankach do której do dziś jeździmy i miło spędzamy czas na letnich obozach. Podłączono tam prąd, wybudowano studnię, wybudowano kuchnię oraz magazyn. Druh tak często wyjeżdżał do bazy obozowej że nadano mu przydomek „Gajowy”. Dzięki tej bazie obozowej oraz umowom międzynarodowym prowadzono wymiany wakacyjne co umożliwiło młodzieży wyjazdy na obozy min. do Niemiec czy Bułgarii.

W tym czasie powstały kręgi instruktorskie które zrzeszały ponad 100 instruktorów. Do hufca przyjęci zostali seniorzy Szarych szeregów i do dziś wspólnie bierzemy udział w świętach państwowych lub imprezach harcerskich.

Założono wtedy Radę Przyjaciół Harcerstwa, dzięki której hufiec otrzymywał różne dofinansowania i sprzęt taki jak np. namioty.

Znacznie powiększył się wachlarz różnorakich imprez harcerskich takich jak Marsz Otwockich Rad Drużyn (MORS), Manewry Techniczno-Obronne, Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku, Festiwale Piosenki Harcerskiej. Największym powodzeniem cieszyły się Stołeczne Spotkania z Piosenką Harcerską „SOSNOWE NUTKI”.

Kadencja komendantury hm. Zbyszka Bugaja charakteryzowała się bardzo ożywioną pracą drużyn i środowisk instruktorskich, które wspaniale współpracowały i rywalizowały.

W 1988 r na obozach zorganizowanych i nadzorowanych przez Komendę Hufca uczestniczyło około 1000 harcerzy i zuchów.

Po zakończonej kadencji komendanta hufca działał w harcerstwie alternatywnym z założoną drużyną, później szczepem Szczęśliwa Trzynastka, należącym do ZHP rok założenia 1918 – później w ZHR.

Druh Zbigniew Bugaj jest człowiekiem niesamowicie serdecznym pozytywnym i zawsze chętnym by pomóc.

29 listopada 1989 r. otrzymał Srebrny Krzyż Za Zasługi dla ZHP (B-7851, rozkaz Naczelnika ZHP L14/89).