Józefa Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock
22 779 23 73
hufiec@otwock.zhp.pl

Instruktorzy – Grodzka Magdalena

Druhna Magdalena jest instruktorką Hufca Otwock, posiada stopień harcmistrza, przyznany rozkazem Komendanta Chorągwi Stołecznej (L1/2000) 28 stycznia 2000 r.

Swoją służbę rozpoczynała jako drużynowa bardzo prężnie działającej 3 Drużyny Harcerskiej “Zawiszacy” w Józefowie, która z czasem przekształciła się w dwie drużyny: harcerską i starszoharcerską. W tym samym czasie wspierała powstanie gromady zuchowej przy tej drużynie, a także aktywnie działała w kadrze Szczepu Józefów. Była komendantką wielu obozów drużyny zarówno w bazie obozowej Hufca Otwock, jak również w bazach w całej Polsce.

Druhna Magda z zaangażowaniem pełniła również służbę w Poczcie Harcerskiej nr 75 wpływając na promocję naszego hufca pośród innych środowiskach harcerskich. Instruktorskie zadania realizowała w Hufcu jako wieloletnia przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia. Chętnie podejmując się organizacji kursów drużynowych, warsztatów metodycznych i repertuarowych oraz poprzez prowadzenie licznych prób na stopnie instruktorskie wpływała w pozytywny sposób na pozyskiwanie i rozwój kadry w naszym hufcu. Jej profesjonalizm, zaangażowanie i nienaganną postawę instruktorską doceniła Komisja Chorągwi Stołecznej proponując druhnie Magdzie członkowstwo w komisji.

Druhna Magda działając w chorągwianej komisji stopni instruktorskich prowadziła liczne warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich oraz spotkania warsztatowe dla członków komisji stopni instruktorskich działających w hufcach. Z zaangażowaniem działa również w Zespole Kadry Kształcącej Hufca Otwock. Swoja wiedzą i umiejętnościami dzieli się z młodszą kadra prowadząc kursy przewodnikowskie oraz drużynowych, a także cykliczne warsztaty dla drużynowych i przybocznych „Prowadzą drużynę”. Jako jedna z niewielu w naszym hufcu posiada Brązową Odznakę Kształcącą. Aktywnie włącza się również w działania programowe naszego hufca, wspierając organizację ważnych uroczystości i imprez programowych dla drużyn i gromad. Doskonaląc swój warsztat chętnie uczestniczy w konferencjach instruktorskich.

Druhna Magda w naszym środowisku postrzegana jest jako instruktorka pełna pasji i pomysłów, potrafiąca pracować zarówno z seniorami jak i młodszą kadrą. Jest obdarzana zaufaniem przez naszych drużynowych czy przybocznych o czym może świadczyć ilość osób wybierających ją na opiekuna próby przewodnikowskiej, podharcmistrzowskiej i harcmistrzowskiej.

Druhna Magda jest jak prawdziwa „starsza siostra” nikomu nie odmawiająca pomocy.

Przebieg służby instruktorskiej:

 • 1989 r. – 1996 r. Drużynowa 3 DH „Zawiszacy”
 • 09.1990 r. – 06.1991 r. – Drużynowa 3 GZ „Pupiszonki z Boru Mattisa”
 • 1993 r. – 2007 r. – Członki Kapituły Starszoharcerskiej i Wędrowniczej Szczepu Józefów
 • 1994 r. – 2000 r. – Drużynowa 4 JDHS „Pakt”
 • 1995 r. – 1997 r. – Zastępca Komendanta Hufca Otwock
 • 1999 r. – 2001 r. – Członkini Komisji kształcenie Hufca Otwock
 • 2004 r. – 2008 r. – Członkini Komendy Szczepu Józefów
 • 2009 r. – 2010 r. – Przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Otwock
 • od 2010 r. – Członkini Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Stołecznej
 • od 2010 r. – Z-ca Przewodniczącej Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Otwock
 • od 2013 r. – Członkini Zespołu Kadry Kształcącej Hufca Otwock
 • od 2015 r. – Przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Celestynów

Posiadane ordery, odznaczenia, odznaki:

 • Srebrny Krzyż Za Zasługi dla ZHP (2017 r.)
 • Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej (2011)
 • odznaka “Zasłużony dla Hufca ZHP Otwock” (Rozkaz L.7/2004 z 20 czerwca 2004 r.)
 • “Srebrna Sosenka” (2016) – odznaczenie nadawane przez Prezydenta Miasta Otwock w uznaniu za zasługi, wkład w krzewienie kultury oraz postaw patriotycznych na terenie miasta