Józefa Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock
22 779 23 73
hufiec@otwock.zhp.pl

Instruktorzy – Grodzki Tomasz

Tomasz Grodzki urodził się 6 września 1974 roku. W 1984 roku wstąpił do 5 drużyny harcerskiej Leśne Ludki w Hufcu Józefów. Przyrzeczenie Harcerskie złożył 1 lipca 1985 roku na rajdzie drużyny w Mostówce. Zobowiązanie Instruktorskie w 1991 roku w Józefowie już jako instruktor Hufca Otwock (po rozwiązaniu Hufca Józefów).

W 1992 roku został drużynowym 5 DH Leśni, i w tym samym roku komendantem szczepu DHiZ w Józefowie (utworzonym na podstawie byłego Hufca Józefów). Szczep przyjął imię por. Roberta Hamiltona – pilota samolotu niosącego pomoc walczącej Warszawie podczas Powstania Warszawskiego. W tym czasie nawiązana zostaje współpraca szczepu z ambasadą Republiki Południowej Afryki.

Grodzki Tomasz – Zjazd Hufca 19 grudnia 1993 r.W dniu 19 grudnia 1993 roku zostaje komendantem Hufca Otwock. Tą funkcję pełni do 1997 roku. W 1999 roku ponownie zostaje wybrany komendantem hufca pełniąc tą funkcję do 2007 roku. Po raz trzeci tą funkcję obejmie 16 lutego 2013 roku.

W 2004 roku zostaje wybrany członkiem Komendy Chorągwi Stołecznej, a w 2005 roku na Zjeździe ZHP – członkiem Rady Naczelnej ZHP. W kwietniu 2008 roku zostaje przewodniczącym nowopowstałego kręgu instruktorskiego 30PLUS.

Jest organizatorem wielu Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Otwocku. Od 1994 roku zajmuje się bazą obozową w Przerwankach. W roku 2014 rozpoczyna współpracę z ambasadą RP w Moskwie i Fundacją PGNiG, która przynosi efekt w postaci organizacji corocznych obozów młodzieży polonijnej z Rosji w Przerwankach.

Na zjeździe hufca w 2007 r. otrzymuje Srebrny Krzyż Za Zasługi dla ZHP. Posiada także odznakę Zasłużonego dla Hufca ZHP Otwock. W 2015 roku otrzymał z rąk Prezydenta Miasta Otwocka najwyższe miejskie odznaczenie za zasługi dla miasta Otwocka – Złotą Sosenkę.

9 listopada 2016 r. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej minister Andrzej Dera wręczył Tomaszowi Grodzkiemu Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP.

Prywatnie jest właścicielem firmy komputerowej, mężem Magdy, tatą Julki i Jasia. Od 20 lat wybiera się w podróż do Peru, ale jakoś ciągle ląduje w Przerwankach… 🙂