Józefa Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock
22 779 23 73
hufiec@otwock.zhp.pl

Instruktorzy – Łabudzka Izabela

Druhna Izabela Łabudzka urodziła się w 1977 r. Ukończyła wyższe studnia pedagogiczne. Pracuje w przedszkolu.

Posiada stopień harcmistrza przyznany przez Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP (L5/2008) w dniu 08.04.2008 r.

Druhna Izabela jest instruktorką Hufca Otwock bardzo zaangażowaną w jego działalność. Pełniąc funkcję drużynowej dbała o rozwój swoich harcerek zgodnie z harcerskim systemem wychowawczym, dbała o wszechstronny rozwój swoich podopiecznych jednocześnie budując wspólnotę również z rodzicami oraz środowiskiem działania. Już jako nastoletnia instruktorka pełniła funkcję w komendzie Hufca Otwock, angażując się w działania programowe hufca.

Wielokrotnie była organizatorką najważniejszych przedsięwzięć, imprez programowych naszego hufca. Była między innymi instruktorką programową podczas Zlotu Harcerstwa Polskiego w Gnieźnie, gdzie odpowiadała za program związany z propozycją programowa ZHP „Odkrywcy Nieznanego Świata” realizowanego przez naszych harcerzy, czy pikników z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z całego miasta Otwock. Wielokrotnie prowadziła spotkania funkcyjnych oraz zajęcia warsztatowe wspierając młodą kadrę w pracy z harcerzami.  Jednocześnie dbała o własny rozwój i realizację swoich pasji będąc członkiem hufcowego zespołu wokalnego „Bumerang”. 

Od wielu lat dh. Izabela swoją pracę skupia przede wszystkim na młodzieży gimnazjalnej oraz licealnej. Będąc instruktorką namiestnictwa harcerskiego, a w późniejszym czasie namiestnictwa wędrowniczego w znacznym stopi przyczyniła się do ich rozwoju i budowania wspólnoty drużynowych w danym pionie. Swoją działalnością w ramach namiestnictw wspierała drużynowych i przybocznych w ich codziennej pracy w jednostkach, organizowała spotkania i imprezy dla drużyn w tych namiestnictwach, tworzyła materiały metodyczne.

Druhna Iza od wielu lat zajmuje się działaniami związanymi z kształceniem  w naszym hufcu, a od 2013 roku pełni funkcję szefa Zespołu Kadry Kształcącej.  W tym czasie była komendantką kilkunastu kursów dla liderów ZHP (kursy przewodnikowskie oraz drużynowych), a we wcześniejszych latach bardzo często prowadziła zajęcia na kursach drużynowych org. przez innych instruktorów hufca.

Jako członki Komisji Stopni Instruktorskich, a później jako jej przewodnicząca organizowała wiele spotkań dla opiekunów prób instruktorskich oraz kandydatów na instruktorów. Przez kilka lat była również odpowiedzialna za program podczas Harcerskiej Akcji Letniej w bazie obozowej hufca „Cyranka”, gdzie wraz z zespołem instruktorów prowadziła imprezy programowe dla całej bazy, tworzyła obozową gazetkę oraz prowadziła spotkania dla kadry obozów.

Druhna Izabela cieszy się ogromnym autorytetem i szacunkiem wśród młodzieży, świadczyć może o tym między innymi ilości osób zwracających się do niej z prośbą o bycie opiekunem prób instruktorskich. Druhna posiada również niebywała zdolność odkrywania potencjału młodych instruktorów i angażowania ich w pracę zespołów przez Izę prowadzonych, a także motywowania ich do tej współpracy.

Przebieg służby instruktorskiej:

 • 1994 r. – 1999 r. – drużynowa 119 Otwockiej Drużyny Harcerskiej
 • 1993 r. – 1997 r. – członkini Komendy Hufca Otwock
 • 1999 r. – 2003 r. – członkini Komendy Hufca Otwock
 • 2003 r. – 2010 r. – członkini Komisji Stopni instruktorskich Hufca Otwock
 • 2003 r. – 2004 r. – instruktorka Namiestnictwa Harcerskiego
 • 2004 r. – 2006 r. – instruktorka Namiestnictwa Wędrowniczego
 • od 2010 r. – Przewodnicząca Komisji Stopni instruktorskich Hufca Otwock
 • 2013 r. – 2015 r. – zastępca komendanta Hufca Otwock ds. pracy z kadrą
 • od 2013 r. – Szefowa Zespołu Kadry Kształcącej Hufca Otwock
 • od 2015 r. – członkini Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Celestynów

Posiadane ordery, odznaczenia, odznaki:

 • Srebrny Krzyż Za Zasługi dla ZHP (2017 r.)
 • Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej (2005 r.)
 • Odznaka Zasłużony dla Hufca ZHP Otwock (L7/04, 20.06.2004 r.)
 • “Złota Sosenka” (2015) – najwyższe miejskie odznaczenie przyznawane w uznaniu za zasługi, wkład w krzewienie kultury oraz postaw patriotycznych na terenie miasta