Józefa Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock
22 779 23 73
hufiec@otwock.zhp.pl

Instruktorzy – Łabudzki Michał

Druh Michał Łabudzki urodził się 14 października 1975 r. Ukończył studia wyższe na specjalnościach pedagogika i logistyka.

Posiada stopień podharcmistrza przyznany w czerwcu 2011 r. przez Komendanta Hufca ZHP Otwock (L8/2011).

Druh Michał jest wieloletnim instruktorem hufca Otwock. Swoją pracę rozpoczął od działalności w drużynie. Przez wiele lat przeważającą część swojego wolnego czasu przeznaczał na działalność harcerską. Jako pierwszy w hufcu ZHP Otwock zbudował dobrze działające namiestnictwo harcersko – starszoharcersko – wędrownicze, posiadające własną Konstytucje i obrzędy. Z wielopoziomowego namiestnictwa wyłoniły się oddzielne, odpowiadające odpowiednim grupom wiekowym jednostki, a druh Michał  zajął się najstarszą i najtrudniejszą grupą – wędrownikami.

Przez kilka lat z powodzeniem prowadził drużynę sztandarową hufca, skupiającą harcerzy starszych i wędrowników, którzy wyróżniali się swoją harcerską działalnością. Ze względu na swoje niezwykłe umiejętności przekazywania wiedzy i pracy z grupą, zawsze chętnie angażował się w działalność kształceniową. Ukończył (w 2005 roku) Kurs Kadry Kształcącej. Po kilku aktywnych latach pracy z kadrą, w 2013 zaangażował się w pracę hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej. Od tamtej pory był członkiem kadry kilku kursów instruktorskich (drużynowych, przewodnikowskich, kursu na naramiennik wędrowniczy) oraz podejmował się przygotowania  mniejszych, warsztatowych form szkoleniowych.

Łabudzki Michał
Łabudzki Michał
Łabudzki Michał
–>

Od lutego 2013 roku druh Michał Łabudzki pracował aktywnie jako z-ca komendanta hufca d.s. programowych. Dał się poznać jako doskonały organizator nie tylko imprez harcerskich, ale również takich, które wychodziły poza ramy hufca i miasta. Wśród  tych ostatnich warto wymienić chociażby kilka:

 • Msza Papieska w Parku Miejskim (2014)
 • Nocne Plakatowanie Miasta związane z obchodami 70-lecia Powstania Warszawskiego (2014),
 • Rajd Rowerowy Powstania Warszawskiego (2014),
 • Konferencja Historyczna z udziałem Piotra Zychowicza „Powstanie Warszawskie”(2014)
 • Rajd „Szlakiem Prawdy – Żołnierze Wyklęci” (2014)
 • Ognisko patriotyczne w Parku Miejskim (2014)
 • Rajd i konferencja z okazji obchodów Powstania Styczniowego (2014)
 • Jamboree on The Trail – Rajd o Michale Elwiro Andriollim (2015)
 • obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (2015),
 • organizacja wyjazdu młodzieży harcerskiej (15 harcerzy + 2 instruktorów) do miasta bliźniaczego Lennestadt (2015)

Podczas organizacji imprez druh Michał wielokrotnie współpracował z instytucjami miejskimi: Wydziałem Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Otwocka, Otwockim Centrum Kultury, Muzeum Ziemi Otwockiej oraz bezpośrednio z prezydentem Otwocka i jego zastępcami. Za każdym razem jego działalność oceniana była wysoko, o czym świadczy chociażby imienne zaproszenie do komitetu czuwającego nad obchodami 100-lecia Otwocka i ponad roczne uczestniczenie w jego pracach.

Przez ostatnie kilka lat druhowi Michałowi udało się też zainicjować ponowne powstanie namiestnictw (z wyłączeniem zuchowego, które działało bez przerwy), jak również Zespołu Duchowego. Pracował z funkcyjnymi hufca, angażując ich w działalność programową.

Obecnie druh Michał prowadzi Krąg Instruktorski “Zawrat” skupiający aktywnych instruktorów naszego hufca. Nadal intencyjnie wspiera działalność ZKK, prowadząc zajęcia kształceniowe dla kadr drużyn, oraz zajęcia na kursach przewodnikowskich i drużynowych. Od listopada bieżącego roku zaangażował się również we współorganizację akcji ze strony Hufca ZHP Otwock, celem których jest pomoc Błażejowi Cymermanowi, nastoletniemu harcerzowi z naszego hufca, który w tragicznym wypadku stracił obie nogi.

Druh Michał Łabudzki jest osobą charyzmatyczną, umiejącą pociągnąć za sobą młodzież. W hufcu Otwock jest postrzegany jako ekspert od spraw wędrownictwa, obrzędowości, historii i jednocześnie jako sprawny organizator. Swoim życiem realizuje wartości zawarte w idei harcerskiej. Wielu młodych ludzi traktuje go jako autorytet.

Przebieg służby instruktorskiej:

 • 1989 – 1993 – przyboczny 48 Drużyny Harcerskiej
 • 1993 – 1996 – drużynowy 119 Drużyny Harcerskiej
 • 2000 – 2004 – drużynowy Drużyny Sztandarowej Hufca Otwock
 • 2003 – 2004 – Namiestnik Harcerski Hufca Otwock
 • 2004 – 2006 – Namiestnik Wędrowniczy Hufca Otwock
 • 02.2013 – 11.2015 – zastępca Komendanta Hufca Otwock d.s. programu
 • 05.2013 – 12.2014 – członek Zespołu Kadry Kształcącej Hufca Otwock
 • od listopada 2015 – Komendant Kręgu Instruktorskiego “Zawrat”

Posiadane ordery, odznaczenia, odznaki:

 • Brązowy Krzyż Za Zasługi dla ZHP (2017 r.)
 • “Odznaka za zasługi w upowszechnianiu kultury, kultury fizycznej i turystyki” (2007) (odznaczenie Prezydenta Miasta Otwocka)
 • odznaka “Zasłużony dla Hufca ZHP Otwock” (2013)
 • “Złota Sosenka” (2015) /najwyższe miejskie odznaczenie przyznawane w uznaniu za zasługi, wkład w krzewienie kultury oraz postaw patriotycznych na terenie miasta/
 • Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej (2017 r.)