Józefa Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock
22 779 23 73
hufiec@otwock.zhp.pl

Instruktorzy – Michalski Jerzy

Harcmistrz Jerzy Michalski został komendantem Hufca Otwock w listopadzie 1958 roku. Funkcję komendanta pełnił niecały rok- do września 1959 roku.

W rocznikach Otwocka wspominana jest działalność Hufca Otwock w końcówce lat pięćdziesiątych na czele z komendantem harcmistrzem Michalskim w uroczystościach państwowych – wartach przy grobie w dniu Wszystkich Świętych czy udziale w pochodzie z okazji 1-ego maja. W lutym 1959 roku w Białowieży odbyło się zimowisko szkoleniowe.

Harcmistrz Jerzy Michalski (wówczas w stopniu podharcmistrza) był człowiekiem, który z ogromną pasją i zainteresowaniem działał w harcerstwie. W gazetce z tamtych lat został opisany jako mężczyzna żonaty, posiadający „aż trójkę dzieci” oraz nosił na mundurze cały szereg baretek (wąski pasek w barwach orderu noszony zamiast pełnej odznaki).

Jego zastępcą był podharcmistrz Antoni Fedorowicz.