Józefa Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock
22 779 23 73
hufiec@otwock.zhp.pl

Instruktorzy – Mirkowski Marian

Urodził się 13 maja 1937 r. Ukończył Studium Nauczycielskie i podjął pracę w szkole podstawowej nr 2 w Otwocku. W 1962 roku złożył Zobowiązanie Instruktorskie i został drużynowym. Od 1964 roku pełnił funkcję Kierownika Referatu Harcerskiego, a od 1968 roku zastępcy komendanta hufca.

Od marca 1969 roku do września 1970 roku pełni funkcję Komendanta Hufca ZHP w Otwocku. W latach 1969 – 1974 był członkiem Komendy Chorągwi. W roku 1988 pełnił funkcję zastępcy komendanta hufca, a w 1997 roku został członkiem Komisji Kształcenia i Stopni Instruktorskich.

Pracę etatową w harcerstwie przerwał w momencie powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, po odbyciu której został żołnierzem zawodowym w jednostce lotniczej na Bemowie. Pozostał jednak w stałym kontakcie ze swoim hufcem i pełnił wiele funkcji statutowych, m.in. w komisji rewizyjnej, komisji kształcenia, komisji stopni instruktorskich, komisji historycznej. Organizował wiele obozów harcerskich i był doskonałym oboźnym zgrupowania w Przerwankach i zimowisk kształceniowych. Wcześniej obozy hufca organizował w Jastrowie k/Ostródy, gdzie przez pewien okres mieściła się baza hufca. Na wizytację drużyn w Hufcu obejmujący powiat przyjeżdżał na służbowym motorze SHL.

Odznaczony krzyżem za zasługi dla ZHP. Wychował wielu instruktorów harcerskich. Podkreślał znaczenie ciągu wychowawczego w pracy harcerskiej. Pomimo, że mieszkał na Bemowie, uczestniczył w wielu spotkaniach instruktorskich, imprezach hufca Otwock, spotkaniach komisji i zespołów, których był członkiem.

Na wieczną wartę odszedł w maju 2014 roku.