Józefa Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock
22 779 23 73
hufiec@otwock.zhp.pl

Instruktorzy – Rafał Sylwia

Druhna Sylwia Rafał urodziła się 21 grudnia 1984 r. Z wykształcenia jest pedagogiem i pracuje jako nauczyciel w przedszkolu.

Jest instruktorką Hufca Otwock od wielu lat. Swoją służbę rozpoczynała jako drużynowa bardzo prężnie działającej gromady zuchowej w Józefowie. W tym samym czasie aktywnie działała w Szczepie w Józefowie, którego została następnie komendantką. Wiele lat pełniła służbę w Komendzie Hufca Otwock, także pełniąc funkcję Zastępczyni Komendanta Hufca. Była także członkiem chorągwianego referatu zuchowego, a następnie Namiestnikiem Zuchowym Chorągwi Stołecznej.

Druhna Sylwia w chwili obecnej (2017 r.) pełni funkcję Zastępczyni Komendanta Hufca Otwock ds. programu, członkini Zespołu Kadry Kształcącej oraz członkini Komisji Stopni Instruktorskich. Druhna Sylwia odpowiada za realizację programu hufca, a więc nadzoruje wszystkie wydarzenia programowe organizowane przez hufiec.

Druhna Sylwia była organizatorem letniego wypoczynku, zajmowała się przygotowywaniem Betlejemskiego Światła Pokoju, Harcerskiego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego ZHP i wielu innych przedsięwzięć. Jest twórcą namiestnictwa zuchowego naszego hufca. Pod jej opieką powstawały kolejne gromady zuchowe, w tym także gromada założona w otwockim przedszkolu, co było wtedy przedsięwzięciem nowatorskim na skalę całego ZHP.

Druhna Sylwia bardzo aktywnie włącza się we wszelkie formy kształcenia, warsztaty metodyczne i repertuarowe oraz pełni funkcję opiekuna prób instruktorskich. W pozytywny sposób wpływa na pozyskiwanie i rozwój kadry w naszym hufcu. Jako jedna z niewielu w naszym hufcu posiada od wielu lat Brązową Odznakę Kadry Kształcącej.

Służba harcerska nie przeszkodziła jej w awansie zawodowym, a także w rozwoju życia osobistego. W międzyczasie wyszła za mąż oraz urodziła dwóch synów.

Od czerwca 2011 r. jest harcmistrzem (rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej – L6/2011)

Przebieg służby instruktorskiej:

 • 1997 – 1999 – drużynowa 3 Gromady Zuchowej „Dzielni Rycerze Zawiszy”
 • 2000 – 2006 – drużynowa 3 Gromady Zuchowej „Zawiszątka”
 • 2004 – 2008 – Namiestniczka Zuchowa Hufca Otwock
 • 2005 – 2007 – Zastępczyni Komendanta Hufca ds. programu
 • 2007 – 2010 – Szefowa Zespołu Kadry Kształcącej Hufca Otwock
 • 2007 – 2009 – Namiestniczka Zuchowa Chorągwi Stołecznej
 • od 2008 – członkini Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Otwock
 • 2008 – 2011 – Komendantka Szczepu DHiZ w Józefowie
 • 2009 – 2013 – członkini Komendy Hufca Otwock ds. kształcenia
 • 2013 – 2015 – członkini Komendy Hufca Otwock
 • od 2013 – członkini Zespołu Kadry Kształcącej Hufca Otwock
 • od 2015 – Zastępczyni Komendanta Hufca Otwock ds. programu

Posiadane ordery, odznaczenia, odznaki (rok nadania):

 • Srebrny Krzyż Za Zasługi dla ZHP (2017 r.)
 • Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej (BOKK/28/2005)
 • odznaka “Zasłużony dla Hufca ZHP Otwock” (25.09.2010 – L.14/2010)
 • “Srebrna Sosenka” Prezydenta Miasta Otwocka (2007)