Józefa Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock
22 779 23 73
hufiec@otwock.zhp.pl

Instruktorzy – Rychalski Jan

Swoją przygodę z harcerstwem rozpoczął w 1967 roku w 124 Środowiskowej Drużynie Harcerskiej, którą prowadził jego brat Ziutek. Rok czekał na przyjęcie do drużyny. Musiał w tym czasie zrealizować zadania, które na ówczesny czas były bardzo trudne do zrealizowania. Jednym z takich zadań było przekazanie wiadomości do zastępcy drużynowego, a znał tylko nazwisko i orientacyjny rejon, w którym mieszka. Potem został drużynowym drużyny pożarniczej w starszej części 124 DH.

Po odbyciu służby wojskowej wrócił do drużyny, a w kolejnych latach do pracy w hufcu, gdzie zajmował się przeważnie sprawami kwatermistrzowskimi. Następnie pełnił funkcję zastępcy komendanta hufca do spraw organizacyjnych (za czasów Mirosława Zyberta). Jeździł na obozy do Człopów (wymiana baz) i Przerwanek.

W roku 1999 wszedł do komendy hufca kierowanej przez Andrzeja Warszawskiego, a następnie objął funkcję komendanta hufca na Nadzwyczajnym Zjeździe Hufca ZHP Otwock. Funkcję tą pełnił do Zjazdu Zwyczajnego Hufca. W tym czasie musiał przygotować bazę w Przerwanakch do sezonu i kolejny Zjazd Hufca.