Józefa Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock
22 779 23 73
hufiec@otwock.zhp.pl

Instruktorzy – Szymańska Krystyna

Druhna harcmistrz Krystyna Ciszewska, z domu Szymańska pracowała w Hufcu ZHP Otwock początkowo na stanowisku sekretarki. Funkcję komendanta Hufca ZHP Otwock – wtedy jeszcze noszącego imię Bohaterów I. Praskiego Pułku Piechoty – pełniła od roku 1974 do 1979 r.

W czasie trwania jej kadencji w życiu hufca obchodzono ważne wydarzenia, takie jak festiwal piosenki żołnierskiej i Manewry Techniczno-Obronne w Śródborowie.

Hm. Krystyna Ciszewska wzięła udział w VI Zjeździe Związku Harcerstwa Polskiego w dniu 28 marca 1977 roku. W ramach zjazdu organizowane były między innymi obrady i dyskusje zespołów programowych, ale także widowiska artystyczne i koncerty.

Za czasów jej kadencji, 5 maja ogłoszony został XI alert Związku Harcerstwa Polskiego. Jej pięcioletnia kadencja trwała do roku 1979.

Po zakończeniu pracy w hufcu – przez wiele lat pracowała w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Otwocku.

W czwartek 10 grudnia 2015 r. w kościele Zesłania Ducha Świętego w Otwocku pożegnaliśmy byłą komendantkę hufca hm. Krystynę Ciszewską (d. Szymańska).